Historien

Vejle Frimærkeklubs historie

Vejle Frimærkeklub er stiftet den 23.2.1961. Det første møde blev afholdt på Hotel Ritz.

Initiativet til klubbens start kom fra nogle frimærkesamlere ansat ved statsbanen med Preben Breumlund i spidsen. Han blev også klubbens første formand. Allerede i løbet af det første år kom medlemstallet op omkring de 50, og med en mødeprocent på 50 havde klubben fået en flot start. Det kostede den nette sum af 10 kr. at være medlem i et år.

I 1962 blev klubben optaget i Danmarks Filatelist Union, der senere, i 1978, kom til at hedde Danmarks Filatelist Forbund. I 1963 tog man endnu et spring. Man havde for første gang foredrag på programmet. En foredragsholder fra Odense havde taget den lange vej for at fortælle om trykning og trykmetoder.

Klubben har op gennem årene ført en omtumlet tilværelse. Med årene, som klubben voksede, blev kravene til klublokalet hele tiden større og større, og lokalerne for små. Op gennem ’70erne var medlemstallet vokset til ca. 100. I 1978 blev klubbens ungdomsafdeling stiftet, den blev nedlagt i 2015. Klubben blev i 1983 optaget i De Samarbejdende Syd- og Sønderjyske Frimærkeklubber (DSSF). Her meldte klubben sig ud igen i 2010, og DSSF blev nedlagt i 2011.

Op gennem ’80erne oplevede klubben det, som sker for så mange, nemlig svigtende medlemstal. Heldigvis tog man i slutningen af ’80erne så skeen i den anden hånd. Et stort stykke arbejde blev udført for at få klubben på fode igen. Og i dag kan vi jo se, at det lykkedes.

I 1996 arrangerede klubben sin første rigtige udstilling Vejle Frim`96, en klubudstilling. I 2005 en National udstilling Vejle Frim`05, I 2011 Klubudstillingen Vejle Frim`11 samt I 2017 en Nordisk udstilling, NORDIA2017.

 Selv om klubben med sine kun godt 60 år er en forholdsvis ung klub, er den i dag vokset til at være en af  Danmarks største klubber med ca. 200 medlemmer. Aktivitetsniveauet er meget højt, og der kommer i gennemsnit ca. 70 medlemmer til aftenmøderne.

Klubben har ligeledes et eftermiddagshold, der har møde hver anden onsdag eftermiddag kl. 13.30-15.30.