Oktober 2021

Medlemsbrev oktober 2021

Endelig kom vi i gang med at holde møder, og hold da op, hvor har det været dejligt at møde vore medlemmer igen og også frimærkefolk og gode venner på byttedage og udstillinger. Det er tydeligt, at det har været savnet.

Vi er kommet godt i gang med velbesøgte møder, selv om der har været lidt startproblemer med kaffe m.m. Vi kan godt mærke, at vi er lidt ”rustne”, men mon ikke vi kommer ind i rytmen igen.

Efteråret har været præget af masser af frimærkeaktiviteter, klubmøder, udstillinger og masser af byttedage til stor glæde for det frimærkehungrende folk. Der følger her et mindre referat fra de vigtigste begivenheder, og vi ser også frem mod de sidste møder før jul.

Kontingent 2022

Tiden går stærk, og snart er det tid til at indbetale kontingent for 2022. Vedlagt dette brev finder du opkrævningen med oplysninger om kontingentstørrelse (uændret selv om vi skal betale mere til DFF), betalingsmuligheder (bank, mobil pay eller på møderne). Betalingsfristen er den 15.12.

På forhånd tak fra kassereren

Husk medlemsnummer på alle indbetalinger. Det finder du på kuverten.

Ny hjemmeside

Den har været lang tid undervejs, men nu kan vi glæde os over, at det endelig er lykkedes at få lagt sidste hånd på vor nye hjemmeside. Siden er blevet meget mere levende og brugervenlig, og ikke mindst meget lettere for administratorerne at arbejde med.

Det betyder bl.a., at vi løbende kan lægge nyheder og billeder på fra f.eks. vore møder eller som reklame for kommende begivenheder.

Der kommer også nye ting på hjemmesiden, som vi ikke tidligere har haft.

Se hjemmesiden her: www.vejlefrimaerkeklub.dk

Har du ideer til nye ting på hjemmesiden, er du velkommen til at skrive til eller snakke med undertegnede.

Formidlingssalget

Tirsdag den 9. nov. holder vi efteråret store formidlingssalg over medlemsindleveret materiale. Vedlagt er listen over de 192 lot, der denne gang er med. Listen kan også ses på vor nye hjemmeside.

Der er mange fremragende og sjældne objekter med denne gang, så en gennemgang af listen er bestemt at anbefale.

På auktionsaftenen er der eftersyn fra 19.00 til 20.00, hvor auktionen begynder.

Juleafslutning

Da vi ikke kan garantere at, der kommer et brev mere inden, vil vi allerede nu invitere vore medlemmer med ledsager til den årlige juleafslutning. I år er det tirsdag den 7. december kl. 19.30. Som altid anbefaler vi at komme i god tid, da der heldigvis plejer at komme mange.

Der vil være amerikansk lotteri med fine præmier (også andet end frimærker), og i aftenens anledning trækker vi hele 3 mødegevinster.

Der vil være lidt godt til maven i form af 3 stykker smørrebrød pr. person samt osteanretning. Alt sammen til en overkommelig pris. Da vi mangler de sidste aftaler, vil prisen blive offentliggjort på hjemmesiden, så snart den foreligger.

Hertil kan købes øl, vand og vin.

Klubben er efterfølgende vært for kaffen med tilhørende småkager.

Aftenen sluttes traditionen tro af med julebanko, hvor der også vil være fine præmier.

Eftermiddagshold

En af klubbens tilbud er vort eftermiddagshold, der mødes hver anden onsdag fra 13.30 til 15.30. Her har mange hygget sig gennem snart mange år, men nu ser vi desværre et stort fald i deltagere.

Vi sender derfor en stor opfordring til vore medlemmer om at besøge eftermiddagsholdet, så vi kan få lidt liv i det igen.

Der hygges altid med frimærker og kaffe/kage, og det sker også i Gulkrog-Centret.

Støt op om holdet. På forhånd tak


Skrammelauktion

Vi lagde ud med en Skrammelauktion med indlevering samme aften. Som altid var det et tilløbsstykke, selv om der var færre indleverede lots, end vi er vant til. Langt de fleste af de ca. 140 lot blev dog solgt

Godt 70 var mødt frem til dette første møde i meget lang tid.

Trekantbytte

En af de første byttedage, der blev afviklet efter coronaen havde sluppet sit tag, blev Trekantbytte den sidste weekend i september i Fredericia. Selv om besøgstallet ikke helt nåede tidligere år, var det alligevel en velbesøgt dag, hvor der blev handlet, byttet og ikke mindst snakket med dem, som man ikke havde set i 1,5 år. Det var tydeligt at gensynsglæden mange steder var stor.

Resultater fra Djurs 21

Den første rigtige udstilling efter coronaen var Djurs21, der blev afholdt den 28. og 29. august.

2 af klubbens medlemmer udstillede deres samlinger med flotte resultater.

Hans Urbak udstillede eksponatet ”Nordisk katastrofepost” og fik en fornem guldmedalje, og Gert Guttenberg udstillede ”Sjældne Vejle-stempler på spændende forsendelser”, og fik også en flot bedømmelse med Stor Vermeil.

Begge eksponater var i posthistorisk klasse. Stort tillykke fra klubben til jer begge.

Resultater fra Elbo 21

Årets Nationale Udstilling, Elbo21 blev som bekendt afholdt i Fredericia den 16. og 17. oktober i anledning af klubbens 100 års jubilæum. Vi ønsker Fredericia Frimærkeklub tillykke med de 100 år og med en god og velorganiseret udstilling med mange flotte eksponater.

Det blev et par rigtigt gode dage, hvor mange igen fik mulighed for at møde og snakke med frimærkevenner fra hele landet/udlandet.

Lidt flere besøgende havde været ekstra dejligt, men der var i hvert fald mange besøgende fra vor klub henover de 2 dage.

På udstillingsfronten var Vejle Frimærkeklub også rigt repræsenteret. Resultaterne følger her:

I Traditionel filateli:

Der var en Guldmedalje og ærespræmie til Klaus Møller for eksponatet ”The New Zealand Chalon issues 1855-1873.

Der var Vermeil til Robert Schou for ”Bosnien og Herzegovina 1879-1918”. (Den samling skal vi høre om i november), og endelig var der Stor Sølv til Poul Andersen for ”Østrig 1850-1918”.

I Posthistorisk Klasse var der Guld og ærespræmie til Hans Urbak for samlingen ”Nordisk Katastrofepost”

Der var Stor Vermeil til Leif Ziehrer for ”Jernbanerne og deres posteksp. i Slesvig-Holsten og Lauenborg før 1864 og

for eksponatet ”Efteranvendte lapidar stempler” fik Søren Kavin en Vermeil.

I Postkortklassen fik Torben Hilberg en Guldmedalje og en ærespræmie for ”Edvard Monsrud – En fotograf i Aarhus.

Endelig var der i den Åbne Klasse Vermeil til Jan Drejer for eksponatet ”Soldat i Tyskland – Den Danske Brigade og Det Danske Kommando 1947-1958. (Denne samling kan der høres mere om i marts).

Udenfor bedømmelse udstillede Bent Bergsøe ”Polen – Fugl Phønix”.

Tak til alle udstillere og et stort tillykke til alle med de fantastiske bedømmelser.

Vi er også glade for at mange af vore medlemmer gav en hånd med undervejs på udstillingen, således vi kunne betale lidt tilbage fra Nordia. Fra Fredericia lyder der også en stor tak til alle som hjalp til undervejs.

Virtuel klubudstilling KPK

KPK holder igen i år en virtuel klubudstilling. Det vil sige, at de ca. 20 samlinger udelukkende vises på nettet. Det er i ugen fra den 13. nov. til den 21. nov, Udstillingen kan ses ved at gå ind på KPK’s hjemmeside; www.kpk.dk

Herfra vil der være et link videre til udstillingen.

DFF’s Repræsentantskabsmøde

Lørdag den 30. oktober afholdes der repræ-sentantskabsmøde i Danmarks Filatelist Forbund (DFF) i Nyborg. Mødet er jo blevet udsat et par gange på grund af covid-19, men lykkes det heldigvis.

Vi er berettiget til 4 delegerede, og derudover deltager Poul Andersen som formand for udstillingsudvalget og Gert Guttenberg som specielt inviteret (gulddreng).

På forhånd har vi jo opstillet Ebbe Eldrup til bestyrelsen, og vi har peget på Lars Peter Svendsen (KPK) som ny formand som afløser for Niels Kristian Hansen, der jo også er medlem af vor klub. Niels Kristian har ydet en stor indsats for DFF. Tak Niels Kristian.

Vi ser frem til et spændende repræsentantskabsmøde, og der kommer selvfølgelig et referat i vort næste brev og DFT ligesom det kan læses på både vores hjemmeside og DFF’s.

Mærkedage i Vejle

Det var titlen på nogle gode ”arbejdslørdage” før coronaen, hvor godt 15 medlemmer mødtes til fordybelse. Der var intet program, man havde bare sine frimærker, kort, breve osv. med, og så var ideen at man arbejdede med sine mærker etc. på en anden måde, end der er tid til på de normale mødeaftener.

Selvfølgelig blev der snakket og delt erfaringer og viden også, ligesom, der var masser af hyggeligt samvær.

Hvis der er interesse herfor, bakker klubben gerne op om disse dage, der styres af medlemmerne selv.

Kom gerne med en tilbagemelding om interesse.

Ny projektor

Lige siden vi kom i de nye lokaler i Gulkrog, har vi været i dialog med huset om indkøb af en ny og stationær projektor, da vi ønskede en sådan var til stede og let tilgængelig på vore møder.

Aftalen blev, at vi indkøbte projektoren, og Gulkrog stod for monteringen. Det er nu på plads, hvilket vi er rigtigt glade ved, og den er blevet afprøvet første gang, da vi intro-ducerede vor nye hjemmeside.

Realiseringaftale

Vejle Frimærkeklub tilbyder vore medlemmer at lave en såkaldt realiseringsaftale, der i sin helhed går ud på, at efterladte/arvinger kan få vurderet materiale, få rådgivning om salg og/eller eventuelt gennem klubben.

Der udfyldes en blanket, der fås ved formanden. Denne udfyldes i 2 eksemplarer – den ene beholder medlemmer, den anden opbevares i klubben.

Klubbens righoldige bibliotek

Vi har et af landets største filatelistiske biblioteker med et væld af informative bøger om vor fantastiske hobby. Der er så megen viden at hente, men vi må erkende, at interessen og udlånet ikke er så voldsomt.

Vi opfordrer derfor til at benytte muligheden for få fornyet viden om det vi alle sammen brænder for.

Vi indkøbere de nyeste kataloger (som benyttes mest) samt relevant dansk litteratur. Benyt tilbuddet som medlem af klubben. Spørg bibliotekaren om bøger og udlån.

Bibliotekslisten ligger på hjemmesiden, og vil blive opdateret snarest muligt.

Nye medlemmer

Vi er i den glædelige situation, at vi nu igen kan byde vel-kommen til 2 nye medlemmer. Helle Damm-Jensen og Arne Nissen. Vi håber, at I vil få glæde af de tilbud, som klubben kan tilbyde.

Resume

7.9. Skrammelauktion. Det første almindelige møde i halvandet år. Sikke en lettelse. Godt 70 medlemmer var mødt frem og deltog i auktionen over de godt 140 lot.

14.9. Sæsonen første bytteaften. Vi tog også hul på frimærkekurset over emnet redskaber og hjælpemidler. Godt 70 var igen mødt frem til aftenen, der også bød på mniformidlingssalg.

21.9. Lidt unormalt havde vi endnu en bytteaften på programmet med miniformidlingssalg, men intet kursus, da Poul var fraværende.

26.9. Trekantbytte. Se omtale tidligere i brevet.

28.9. Fra Esbjerg kom Torben Niese-Petersen og fortalte om at samle traditionel Frankrig med mange vinkler. Det var et spændende og inspirerende foredrag, der desværre kun havde samlet ca. 40. (det kan vi gøre bedre). Variantgruppen tog også hul på deres møder med Peter Hørlyck som tovholder. De kom godt i gang med 10-12 deltagere.

5.10. Igen en bytteaften uden frimærkekursus men med miniformidlingssalg. Vi havde også en omgang ”Vis din samling”, hvor vi fik set og hørt hvad et opsætningskursus kan føre til, da Søren Vigsø fortalte om, hvor meget han havde fået ud af dette og samtidig viste nogle flotte sider med stålstikmærker og breve. Uden tvivl inspirerende for mange.

12.10. Fra Nordjylland kom en gammel kending, Søren Chr. Jensen og fortalte en rigtig sjov historie, som de færreste nogensinde havde hørt om. Postcensuren i Torneå under 1. verdenskrig. Ikke desto mindre en spændende historie om stedet, hvor al post gik igennem. Der var også møde i variant. Der var over 50 fremmødte, (så vi kunne gøre det bedre)

19.10. Endnu en velbesøgt bytteaften. Kurset blev udsat pga. manglende deltagere L Til gengæld var der mini-formidlingssalg og en omgang ”Vis din samling”. Denne gang fortalte Claus Diettrich om at samle de flotte ”Arabmærker” og glæden herved. Godt 70 var igen mødt frem til en dejlig aften.

Orientering

Tirs. d. 26. okt. Vor egen Poul Andersen fortæller om at samle Postfærgemærker, varianter, anvendelse og for-sendelser. Variantgruppen må denne aften klare sig selv i Peters fravær.

Tirs. d. 2. nov. Bytteaften med miniformidlingssalg og frimærkekursus. (anskaffelse, opbevaring og kataloger). Aftenen byder også på et miniformidlingssalg med ca. 40-45 lot.

Ons. d. 3. nov. Eftermiddagsholdet har møde fra 13.30 til 15.30. Alle er velkomne - støt op om eftermiddagsholdet.

Tirs. d. 9. nov. Efterårets store formidlingssalg over medlemsindleveret materiale. Se de 192 lot i vedlagte liste eller se dem på vor nye hjemmeside.

Tirs. d. 16. nov. Bytteaften med miniformidlingssalg og frimærkekursus om noget særdeles relevant, nemlig kvalitet af frimærker og breve. Der er også en ny omgang ”Vis din samling”.

Ons. d. 17. nov. Eftermiddagsholdes mødes igen til lidt hygge til sædvanlig tid. Husk at bakke op.

Tirs. d. 23. nov. Helt fra Fredericia får vi denne aften besøg af Robert Schou, der vil fortælle om at samle Bosnien-Herzegovina i perioden 1879-1918. Der er igen møde for de variantinteresserede fra 19.00-20.00, hvor foredraget begynder.

Tirs. d. 30. nov. Bytteaften med frimærkekursus og mini-formidlingssalg, der denne gang handler om de danske stempler, som er blevet et mere og mere populært samleområde.

Ons. d. 1. dec. Eftermiddagsholdet holder lidt julehygge for de trofaste fremmødte.

Tirs. 7. dec. Årets traditionelle juleafslutning med hygge, spisning og julebanko. Husk arrangementet er med ledsager. Se omtalen i begyndelsen af brevet.