Kontingent

HVAD KOSTER DET AT VÆRE MEDLEM AF VEJLE FRIMÆRKEKLUB?

 A-medlemskab (A)

der inkluderer medlemskab af Danmarks Filatelist Forbund (DFF) og Dansk Filatelistisk Tidsskrift (DFT) tilsendt 6 gange årligt.

Koster kun 500,- kr. pr. år

Alle nye medlemmer tilbydes kontingentet for 2022 til halv pris.

Husstandsmedlemskab (AH)

der betyder at en anden fra husstanden skal være medlem af en klub under DFF

Det inkluderer medlemskab af DFF, men man får ikke DFT.

Koster kun 400,- kr. pr. år.

C-medlemskab (C)

der betinger at man er A-medlem af en anden klub under DFF.

Koster kun 200,- kr. pr. år.