Så er klubbens formidlings salg 28/2 på hjemmesiden under aktiviteter

Vejle auktion 17_1_2023 - Kopi.pdf
Tag med Vejle Frimærkeklub til IBRA23 i Essen

Næste mærkedag afholdes

Søndag 26/3 2023, læs mere i teksten.

Tilmelding her: https://frimklub7000.dk/maerkedag

Mærkedage.pdf

  Æresmedlemmer

 

 Den ordinære generalforsamling den 12. april 2022 udviklede sig noget anderledes end normalt.

 

Under eventuelt fik kassereren, Ole K. Schrøder, ordet. Efter et kort tilbageblik over historien med klubbens etablering i 1961, den manglende fejring af 60 års dagen herfor i 2021 pga. Corona, kom så budskabet: Jan Drejer har nu 25-års jubilæum som formand i Vejle Frimærkeklub. Efter gennemgang af Jans utrolige indsats for Vejle Frimærkeklub – og i en periode også som formand i DFF - blev han under langvarige stående ovationer udnævnt som æresmedlem i klubben.

 

Herefter fortsatte Ole K. Schrøder med at anføre, at klubben var og havde været begunstiget af mange loyale personer, der har ydet en stor indsats for klubben gennem årene. Men der var en enkelt som stak noget ud: Poul Andersen, som har været i bestyrelsen i 34 år og som igen blev genvalgt. Poul har en filatelistisk viden og indsigt ud over det sædvanlige. Dette kombineret med en ekstrem stor arbejdsindsats, undervisning, auktionsmateriale, vurdering og assistance ved hel eller delvis afhændelse af samlinger gjorde, at han også under langvarige stående ovationer blev udnævnt som æresmedlem i klubben.

 

Ole K. Schrøder afsluttede med at sige, at Jan og Poul er meget stærkt medvirkende til, at Vejle Frimærkeklub har fastholdt positionen blandt landets største og mest aktive klubber – og en klub man regner med og  at de var Vejle Frimærkeklub. Igen var der fortjente stående ovationer for de to nyudnævnte æresmedlemmer i klubben.Billeder fra Generalforsamlingen 12.4.22

Lilly Juhl ved samlingen som hun donerede til Vejle Frimærkeklub,

 H. C. Andersen.

NYT LOGO

Vores hidtidige logo trængte til en kraftig opgradering, visuelt såvel som teknisk. 

Vi har derfor valgt et nyt logo, som forbinder fortiden med fremtiden for klubben – vi fortsætter med at SLÅR BRO MELLEM SAMLERNE, men selve broen vises nu i et mere tidssvarende og strømlinet layout.


MØDESTED

Gulkrog 9, 7100 Vejle

Denne fine satiretegning blev tegnet specielt til Vejle Frimærkeklub i 1995.