EFTERSALG af formidlingssalg

poulvejle@gmail.com eller 2125 0633

Næste mærkedag afholdes

Søndag 27/11 2022, læs mere i teksten.

Tilmelding her: https://frimklub7000.dk/maerkedag

Mærkedage.pdf

Æresmedlemmer

Den ordinære generalforsamling den 12. april 2022 udviklede sig noget anderledes end normalt.

Under eventuelt fik kassereren, Ole K. Schrøder, ordet. Efter et kort tilbageblik over historien med klubbens etablering i 1961, den manglende fejring af 60 års dagen herfor i 2021 pga. Corona, kom så budskabet: Jan Drejer har nu 25-års jubilæum som formand i Vejle Frimærkeklub. Efter gennemgang af Jans utrolige indsats for Vejle Frimærkeklub – og i en periode også som formand i DFF - blev han under langvarige stående ovationer udnævnt som æresmedlem i klubben.

Herefter fortsatte Ole K. Schrøder med at anføre, at klubben var og havde været begunstiget af mange loyale personer, der har ydet en stor indsats for klubben gennem årene. Men der var en enkelt som stak noget ud: Poul Andersen, som har været i bestyrelsen i 34 år og som igen blev genvalgt. Poul har en filatelistisk viden og indsigt ud over det sædvanlige. Dette kombineret med en ekstrem stor arbejdsindsats, undervisning, auktionsmateriale, vurdering og assistance ved hel eller delvis afhændelse af samlinger gjorde, at han også under langvarige stående ovationer blev udnævnt som æresmedlem i klubben.

Ole K. Schrøder afsluttede med at sige, at Jan og Poul er meget stærkt medvirkende til, at Vejle Frimærkeklub har fastholdt positionen blandt landets største og mest aktive klubber – og en klub man regner med og at de var Vejle Frimærkeklub. Igen var der fortjente stående ovationer for de to nyudnævnte æresmedlemmer i klubben.Billeder fra Generalforsamlingen 12.4.22

Lilly Juhl ved samlingen som hun donerede til Vejle Frimærkeklub,

H. C. Andersen.
Værsgo, en gratis gave fra Dansk Posthistorisk Selskab til alle nuværende og kommende medlemmer

I anledning af Dansk Posthistorisk Selskabs 50-års jubilæum udgiver vi en flot bog med titlen ”Kilder til den danske posthistorie”. Bogen vil blive udleveret gratis til alle medlemmer i forbindelse med POST ’22.

Jubilæumsbogen bliver præsenteret i forbindelse med åbningen af POST ’22. Du kan se det flotte omslag herover.

Bogens forfatter er Ole Maintz, og han har skabt en håndbog, hvori der findes oplysninger om Postvæ­senet, dets funktion og udvikling primært i perioden 1800-1880. Han har samlet en lang række bekendtgørelser, forordninger mv., som ikke tidligere har været udgivet i en redigeret og kommenteret form. Redaktion og layout har Otto Kjærgaard og Jan Bendix stået for.

Bogen sælges – så længe lager haves – i løssalg for 300 kr. pr. stk. i første omgang fra vores stand på POST ’22.

Ny indmeldte medlemmer under POST ’22 vil som en del af vores velkomstpakke i anledning af jubilæet også modtage et eksemplar af bogen. Se tilbuddet til nye medlemmer i andet opslag her

Medlemmer, som ikke har mulighed for at komme til POST ’22, vil naturligvis også modtage bogen. Her vil bogen enten blive overbragt direkte eller sendt med PostNord.

af Palle Offersen

Kilder til den danske posthistorie

Dette er titlen på den jubilæumsgave, som alle medlemmer af Dansk Posthistorisk Selskab får forærende. Bogen har været undervejs i mere end et år, og den tekst, der binder kildematerialet sammen, er skrevet af Ole Maintz, vel nok Danmarks største posthistoriker lige p.t.

Bogen indeholder kilder fra 1777 til 1881, og er ikke en bog man skønlæser, men et uvurderligt opslagsværk, hvis man vil beskæftige sig med dansk posthistorie og danske frimærker i den periode. Det er bog man bliver klog af.

Hvis man skal nævne et par nedslag, så er det meget oplysende at læse afsnittet Motiver til Lovudkastet angående Postforsendelser 01.04.1851. Her kan man se hvilke betænkeligheder, man havde ved indførelsen af frimærkerne, og det senere afsnit om evt. at ophæve portofriheden for embedskorrespondance – også kaldet kongelig tjeneste – er saftig læsning og skrevet i et sprog så Barbara Bertelsen tydeligt har haft forgængere af samme kaliber som embedsmænd.

Mange af kilderne er forfattet med gotisk håndskrift, noget som det kræver en del studier og noget tilvænning for at kunne læse. De kilder, der er trykt med gotiske trykte bogstaver, er gengivet som de er, og dem lærer man hurtigt at læse. De håndskrevne er ”oversat” til nutidig skrift af Ole Maintz og nu afdøde medlem af selskabet: Jens H. Sørensen. Bl.a. har Jens stået for ”renskrivningen” af den meget omfattede postmesterinstruks fra 1881, som alene udgør næsten 100 sider af de i alt 350 sider, som bogen omfatter.

Et afsnit som især mange hjemstavnssamlere kan sætte stor pris på er afsnittet om brevsamlingsstederne og landpostbudene og instrukserne gennem tiderne for, hvordan de skulle forrette deres embede. Det var ikke en ren fornøjelse at være brevsamler eller landpost.

Vil man finde sjældenheder, så kan man opsøge afsnittet om ispost. De fleste vil nok forundres over omfanget, og her er for første gang en redegørelse for dette, endda med datoer for transporten. Og det er ikke kun over Storebælt det fænomen forekom, men læs selv herom.

Denne bog er et væsentlig kulturhistorisk bidrag til forståelsen af post og postvæsenet i perioden før post blev en verdensomspændende populær foreteelse. Dansk Posthistorisk Selskab har lavet et flot bidrag til forståelsen af en tid, hvor forsendelse af post ofte gik efter bedste beskub, men der var regler og instrukser.

Bogen, der bør stå i enhver posthistorisk interesseredes bibliotek, vil udkomme i et begrænset oplag og de eksemplarer, der er tilbage, når medlemmerne har fået et hver, vil komme i almindeligt salg, så det sikreste er at melde sig ind – så får man bogen gratis.

Af Otto Kjærgaard


NYT LOGO

Vores hidtidige logo trængte til en kraftig opgradering, visuelt såvel som teknisk.

Vi har derfor valgt et nyt logo, som forbinder fortiden med fremtiden for klubben – vi fortsætter med at SLÅR BRO MELLEM SAMLERNE, men selve broen vises nu i et mere tidssvarende og strømlinet layout.


MØDESTED

Gulkrog 9, 7100 Vejle

Denne fine satiretegning blev tegnet specielt til Vejle Frimærkeklub i 1995.