Kontingent

  • Udskriv

Hvad koster det at blive medlem af
Vejle Frimærkeklub?

 

A-medlemskab (A)
der inkluderer medlemskab af Danmarks Filatelist Forbund (DFF) og
Dansk Filatelistisk Tidsskrift (DFT) tilsendt 6 gange pr. år

koster kun 460,- kr. pr. år

Alle nye medlemmer tilbydes kontingentet for 2018 til halv pris

_______________________________________________________________________

Husstandsmedlemskab (AH)
(det betyder at en anden fra husstanden skal være medlem
af en klub under DFF)

Det inkluderer medlemskab af DFF, men man får ikke DFT.
koster kun 360,- kr. pr. år.

______________________________________________________________________

C-medlemskab (C)
Det betinger at man er A-medlem af en anden klub under DFF.
koster kun 185,- kr. pr. år.

 

_____________________________________________________________________