Generalforsamling udsat på ubestemt tid

På grund af de strammede restriktioner omkring forsamlingsforbuddet, er vi som bekendt nødsaget til at udsætte den annoncerede generalforsamling den 12.1., da DGI-huset også er lukket ned.

Vi håber, at der snart viser sig en mulighed for at få afholdt den nu 2 gange udsatte generalforsamling.

Der indkaldes selvfølgelig på ny, når vi har klarhed over, hvornår det kan ske.

Nytårshilsnen 2020

KÆRE MEDLEM AF VEJLE FRIMÆRKEKLUB

De sidste timer af 2020 rinder hastigt ud. Et år der vil blive husket i mange generationer fremover og et år der for altid vil stå i historien, som året hvor Covid-19 ændrede verden og ikke mindst vor dagligdag med restriktioner og nedlukninger. Men også et år der får os til at huske, hvor godt vi egentligt plejer at have det – noget vi nok alle har tendens til at glemme ind i mellem.

Jeg håber, at vore medlemmer og deres kære er sluppet nådigt igennem pandemien rent sygdomsmæssigt.
Det har været/er uden tvivl også en svær tid for rigtigt mange, der mangler  aktiviteter og socialt samvær med andre mennesker.

GENERALFORSAMLING UDSAT IGEN:
Med regeringens forlængelse af nedlukningen til den 17. januar kan vi konstatere, at vi igen må udsætte vor generalforsamling, der var planlagt til den 12. januar, da DGI-huset også er lukket ned.
Det betyder selvfølgelig også, at vore normale møder fortsat er udsat på ubestemt tid. Det er umuligt på nuværende tidspunkt at spå om, hvornår vort land igen bliver normaliseret.

Læs mere: Nytårshilsnen 2020

Vejle Frim '21 aflyst

Det kommer nok ikke som den store overraskelse, at vi nu desværre kan meddele, at vor 60 års jubilæumsudstilling, Vejle Frim '21 er aflyst, eller i bedste fald udsat på ubestemt tid.

Bestyrelsen tog beslutningen for nogle dage siden, og dagens udmelding fra regeringen bekræfter, at det var den rigtige beslutning. Forsamlingsforbuddet på max. 10 personer er forlænget til 28. feb., hvilket betyder at ingen større aktiviteter vil blive gennemført i de første måneder ad 2021 som minimum.

Vi kan kun vente i spænding på, hvordan situationen så ser ud, og om det bliver muligt at genoptage aktiviteter igen.

Vi forventer dog at afholde den udsatte generalforsamling fra april, tirsdag den 12. januar 2021 i DGI-huset. Alle restriktioner og forbehold vil selvfølgelig blive overholdt. Mere herom følger snarest.

Glædelig jul 2020

I disse dage samles vi normalt med familie og venner for at fejre hjerternes fest. I år stilles vi dog overfor store udfordringer og svære valg. Covid-19 holder os fortsat i et jerngreb, der for mange kan betyde liv eller død. Derfor er vi alle gensidigt forpligtiget til at tage ansvar for vor adfærd også i julenj for at beskytte hinanden.

Jeg håber dog, at I alle vil finde en måde at fejre julen på, og det på trods af alle de begrænsninger, der er lagt på os, vil lykkes  finde en eller anden form for glæde sammen med dem i har kære.

På bestyrelsens vegne vil jeg ønske alle en forhåbentlig rigtig glædelig jul.

Status på den nuværende situation

Status på situationen lige nu
 
Så kom meddelelsen, vi ikke ønskede men frygtede at høre.
Danmark lukker mere eller mindre ned igen. –
Forsamlingsforbuddet er nu sat ned til max 10 personer, og man henstiller også til at den sociale omgangskreds udover arbejdsplads begrænser sig til max 10 personer.
Vi havde selvfølgelig alle håbet på, at det var gået den anden vej.
Men når man ser på de kæmpesmittetal i resten af Europa, og det ligeledes kraftigt stigende smittetal i Danmark, er det fuldt forståeligt, at man ønsker at inddæmme smitterisikoen her i landet.
Det har dog vidtrækkende konsekvenser for mange brancher, der bliver hårdt ramt økonomisk.
Ligeledes går det hårdt ud over foreningslivet og det sociale samvær – hvilket i sig selv er hårdt nok.
Det er på godt jysk rigtigt træls – men alternativet er værre.
 
Næsten alle frimærkeaktiviter hare været lukket ned i efteråret – udstillinger, byttedage osv.
Kun enkelte klubber har haft nogle møder, hvor det har været muligt.
 
Vi må desværre se i øjnene, at møder i klubben med al sandsynlighed ikke bliver muligt i år.
Vi håber, at smitten er så meget under kontrol, at det bliver muligt at starte op først i det nye år.
 
Der er uden tvivl, mange der ligesom os, savner klubben og dens aktiviteter.
Vi har fået mange tilkendegivelser på, at bestyrelsens beslutning er rigtig.
Desværre har vi også haft en enkelt, som er så utilfreds med de manglende aktiviteter, at vedkommende har meldt sig ud.
 
Lad os nu i stedet stå sammen, som vi altid har gjort, således vi kommer stærkt ud på den anden side af denne svære tid.
 
Jeg er sikker på, at der vil være stor appetit på frimærker, når vi igen kan mødes.
Der er sikkert også mange, som bruger meget tid derhjemme i øjeblikket på frimærker, og sikkert også nogle, som gerne ville have mere materiale at kigge i.
Måske er det muligt at nogle få mødes privat - 2-3 stykker og bytter eller handler, men husk at passe på hinanden.
Det er også en mulighed at bruge de forskellige auktioner – f.eks. Valby Frimærke Center, der har ugeauktioner, også med lidt større partier.
Forbundets netsalg eller klubbens dubletcirkulation er en anden mulighed. En 3. mulighed er at kontakte Peter Hørlyck, der ligger inde med meget materiale.
 
Bestyrelsen vil undersøge om det er muligt at lave virtuelle møder, men der skal bruges noget teknisk snilde og en tovholder.
Hvilket system anvender man? – Google meets - Teams – Skype eller andet.
Vi vender tilbage så snart som muligt.
 
Der vil snart komme brev rundt til alle klubbens medlemmer.
Dette brev vil bl.a. indeholde kontingentsopkrævning for 2021.
Bestyrelsen er helt klar over risikoen, da medlemmerne ikke har fået helt så meget for pengene i 2020, som ønsket.
Vi håber dog, at vore medlemmer vil være loyale og huske på de mange gode tilbud, aktiviteter og timer, som vi har haft i klubben i mange år.
 
Som kompensation for de manglende aktiviteter i 2020, har bestyrelsen besluttet at der i 2021, kun skal betales 1/2 kontingent.
 
 

Underkategorier