Mens vi venter

Det er nu et år siden Danmark lukkede ned pga. Coronaen, der har hærget hele verden lige siden.

Det er dermed også et år siden, vi sidst på forsvarlig måde har kunnet afholde møde i Vejle Frimærkeklub.
Der er sikkert dem, der mener, at vi godt kunne have lavet en eller anden form for møder, men det har været en enig bestyrelse, der har vægtet det forsvarlige set i forhold til sammensætningen af vor medlemsskare højest, selv om det har gjort ondt. Det var selvfølgelig ikke noget, vi hellere ville end bibeholde vore aktiviteter.
Vi afventer derfor i spænding ligesom resten af Danmark den næste del af genåbningsprocessen.
Vaccinationen af befolkningen taget sin begyndelse, og på nuværende tidspunkt er ca. 10 % blevet vaccineret. Gennemsnitsalderen i vor klub gør, at vi har et begrundet håb om, at en stor del af vore medlemmer vil være vaccineret indenfor overskuelig fremtid, ligesom beboerne og de, der benytter Gulkrog-Centret vil være det. Dermed også et håb om, at vi igen kan drømme om at kunne mødes.
Vi har allerede to gange måttet aflyse/udsætte generalforsamlingen, og det vil selvsagt være det første, vi skal have gennemført. Vi håber meget på, at det kan ske i april eller maj – så må vi ”forlænge” sæsonen.
Danmarks Filatelist Forbund har ligeledes måttet aflyse/udsætte repræsentantskabsmødet

I takt med at flere og flere blev ”låst fast” derhjemme, er jeg sikker på, at mange har benyttet lejligheden til at få kigget ekstra meget på frimærkerne, og det kunne være sjovt, at høre lidt mere om hvad vore medlemmer har lavet, når vi igen mødes.

Fantastisk nyhed:
Mange kender sikkert frimærkebladet ”Frimærkesamleren”, som i mange år har været udgivet af Frederiksberg Frimærke Forening. Det har hidtil kun været medlemmer eller abonnenter, der havde adgang til det fysiske blad.
Nu er ”Frimærkesamleren” blevet digitaliseret og alle har nu mulighed for at læse bladet.
Se det her: www.frimærkesamleren.dk
Vi har modtaget følgende pressemeddelelse:

Tidsskriftet Frimærkesamleren er blevet et digitalt gratisblad, med det formål at udbrede kendskabet til vores fælles hobby. Abonnenter har dog stadig nogle fordele, og bidrager samtidig til vores fælles projekt- at udbrede kendskabet til vores fantastiske hobby – og få flere glade samlere.
Der arbejdes ligeledes med hjemmesiden, hvor tidligere numre af Frimærkesamleren og en række artikler er tilgængelige. Vælg en artikel og bladet findes automatisk frem og der er slået op på den rigtige side.
Du kan selv gøre en indsats ved at sende Frimærkesamleren videre til dine samlevenner, og få dem til at hente bladet på hjemmesiden, eller tilmelde sig under ”nyhedsbrev”.Hvert nummer af Frimærkesamleren vil blive fremstillet som tidligere, og årets udgaver trykt som en samlet ”årbog” 2021. Alle abonnenter vil modtage et eksemplar af denne, som en del af abonnementet.
Bladabonnenterne har også en mulighed for at få deres samleområde registreret på hjemmesiden www.frimærkesamleren.dk - under samleområder. Denne ”vidensbank” forventes udbygget kraftigt i den kommende tid, hvor også små indlæg under ”Guldgraverne” er meget velkomne.
Som abonnent er du også velkommen til at deltage i de oprettede specialgrupper, eller bidrage med at oprette nye indenfor dit eget interesseområde.
For at kunne tilbyde en bedre service er du også velkommen til at oplyse dine samle/interesseområder og evt. andre ønsker.
”Frimærker, Breve & Postkort messe 2021” forventes afholdt i Valby Hallen den 13. og 14. november.