Generalforsamling udsat på ubestemt tid

På grund af de strammede restriktioner omkring forsamlingsforbuddet, er vi som bekendt nødsaget til at udsætte den annoncerede generalforsamling den 12.1., da DGI-huset også er lukket ned.

Vi håber, at der snart viser sig en mulighed for at få afholdt den nu 2 gange udsatte generalforsamling.

Der indkaldes selvfølgelig på ny, når vi har klarhed over, hvornår det kan ske.