Indkaldelse til generalforsamling 2019

Indkaldelse til generalforsamling i Vejle Frimærkeklub

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling, tirsdag den 16. april 2019 kl. 19.30 i klublokalet, CafeNoden, Syddansk Erhvervs-skole, Boulevarden 36.

(Lokalet er åbent fra kl. 19.00)

 

Ifølge vore vedtægter bliver dagsordenen som så:

1. Godkendelse af forretningsordenen.

2. Valg af dirigent.

3. Bestyrelsens beretning.

4. Forelæggelse af regnskab:

  1. klubben
  2. dubletcirkulationen

5. Beretning og regnskab for ungdomsafdelingen.

6. Indkomne forslag.

7. Fastsættelse af kontingenter.

8. Valg af:

  1. Formand (ulige år)

Jan Liengaard Drejer

  1. 1 bestyrelsesmedlem (ulige år)

Tommy Holm  (ønsker ikke genvalg)

  1. 2 bestyrelsessuppleanter (hvert år)

SørenVigsø

Karl Sørensen

  1. 1 revisor (1 hvert år)

Leo Møller

  1. 1 revisorsuppleant (hvert år)

Heine Nissen Pedersen  

  1. Dubletleder (hvert år)

Peter Skov Nielsen

    g)      Funktionsmand til postkortsamlingen (hvert år)

        Tommy Holm

h)      Leder af ungdomsafdelingen (hvert år)

Karl Sørensen

9.          Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før denne.