Generalforsamling 2018

Klubbens ordinære generalforsamling blev en fredelig affære med rekorddeltagelse, da ca. 90 mødte frem.
Klubbens formand var grundet rejse ikke til stede, men generalforsamlingen blev glimrende ledet af Tommy Holm og dirigenten, Leo Møller, der kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og fuldt beslutningsdygtigt.

Forretningsordenen blev godkendt, og de 4 medlemmer, der i årets løb var gået bort, herunder vort æresmedlem Carl E. Jørgensen, blev mindet.
Den udsendte beretning blev med enkelte kommentarer enstemmigt godkendt.

Klubbens regnskab blev fremlagt af kassereren, og viste et lille overskud, og det blev med enkelte kommentarer godkendt. Også regnskabet for dubletcirkulationen blev fremlagt af kassereren, og også dette blev godkendt.

Herefter fremlagde Poul Andersen regnskabet for Nordia 2017, der viste en pænt overskud. Eneklte spørgsmål blev besvaret, hvorefter regnskabet for Nordia blev enstemmigt godkendt under stort bifald.

Et forslag fra bestyrelsen om at flytte ungdomsafdelingens saldo til klubbens drift eller rejsekonto blev debatteret, og det blev besluttet at overføre beløbet til klubbens drift.

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev sjovt nok også vedtaget.

Aftenens mest ”dramatiske” punkt var valget af ny kasserer, da klubbens kasserer gennem næsten 30 år, Børge Andersen, havde valgt at gå på en velfortjent ”pension”.
I stedet valgtes med applaus Ole K. Schrøder, der også var kasserer på Nordia.
Ellers var der genvalg til Poul Andersen og Allan Frost til bestyrelsen samt til de to suppleanter, Søren Vigsø og Karls Sørensen.
Der var ligeledes genvalg til revisor, Bjarne Breinbjerg og revisorsuppleant, Heine Pedersen, og til dubletleder Peter Skov Nielsen, funktionsmand til postkortsamlingen, Tommy Holm og leder af den ”sovende” ungdomsafdeling, Karl Sørensen. Alle genvalg skete under stort bifald,

Under eventuelt blev 4 af klubbens medlemmer hædret for deres 25 års jubilæum i klubben. De modtog DFF’s bronzenål.

Herefter blev den afgående kasserer, Børge Andersen på behørig vis hyldet for sit kæmpearbejde og indsats for klubben, og han fik overrakt vin og et glasfad med klubbens logo indlagt.
Bent Bergsøe takkede på klubbens medlemmers vegne Børge for det store arbejde, han har lagt for dagen de sidste 30 år.
Børge takkede forsamlingen.

Tommy Holm oplæste formandens afsluttende bemærkninger, hvorefter dirigenten opfordrede til applaus til bestyrelsen, hvilket skete stående fra forsamlingen.

Efter generalforsamlingen var klubben som altid vært ved et stykke brød samt kaffe, inden der blev rundet af med lidt bankospil.